Kontaktné informácie


Autor a správca stránky: Jozef Kučera | info@kalamarka.sk | mobil: +421 908 508 615 | web: jozefkucera.sk

Správca skál na Kalamárke: Jozef Sklenár | email: jozosklenar@gmail.com | mobil: +421 902 806 547

Chatky na Kalamárke: Veľká chatka: p. Boráková +421 907 606 281
Chatka Ruženka (7 miest): Juraj Kalamár - predseda KST DETVA, +421 915 285 156