Horolezecká činnosť pod Poľanou

Horolezecká činnosť pod Poľanou má už za sebou dlhú lezeckú históriu. Pod Poľanou je niekoľko miest na lezenie. Medzi ne patrili Melichová skala, Skaly Otca Ubu za horárňou, vodopád Bystrô, skaly na Vrch Detvy. Na týchto miestach je dnes prísny zákaz akejkoľvek horolezeckej činnosti z dôvodu ochrany prírody. Na vodopáde Bystrô je povolené liezt len po zamrznutej časti a na skalné miesta sa nesmie zasahovať. Sú tam lezitelné dve miesta Pravý ľad III a Ľavý ľad IV.
Najfrekventovanejšou lezeckou oblasťou pod Poľanou je Kalamárka.

Správca skál na Kalamárke: Jozef Sklenár, jozosklenar@gmail.com | mobil: +421 902 806 547Horolezecká činnosť v prírodnej pamiatke Kalamárka

Horolezecká činnosť V prírodnej pamiatke Kalamárka Krajský úrad životného prostredia v BB, svojím ROZHODNUTÍM c. 2007/00208- Pe, zo dňa 2.2. 2007, povolil výnimku zo zakázaných činností v PP Kalamárka pre horolezeckú činnosť za dodržiavania nasledovných podmienok:
Horolezecká činnosť - výnimka 2017 (PDF)

Vrchné skaly (Hradisko)

Vrchné skaly 808 m n. m. - prírodná pamiatka o výmere 1,43 ha so 4. stupňom ochrany asi 5 km severne od Detvy. Malebné vyvreninové bralá eróziou rozčlenené do stien veží a komínov. Svojou výškou, ktorá presahuje 18 m, sú ideálnym lezeckým terénom.

Skaly pod chatkami

Skaly pod chatkami 775 m n. m. - prírodná pamiatka s 2. sturňom ochrany. Nachádza sa cca 10 min. juhovýchodne smerom od Vrchných skál. Veľmi zaujímavý andezitový múr, s výškou so 20 m, využívaný na voľné lezenie.

Bouldering na Kalamárke

Cely skalný masív je vhodný na bouldering, pre ktorý sa dajú nájsť smery rôznych obtiažností.

Lezenie ľadopádov pod Poľanou

Mačinová - Kalamárka, Bystô - Poľana

Etika lezenia

V povedomí nohých slovenských lezcov mala Kalamárka nelichotivý prívlastok lezecký skanzen, ako oblasť so zle zaistenými cestami. Toto od jari 2006 už v pravom zmysle slova nie je pravdou - vačšina známych ciest bola kôli bezpečnosti preistená borhákmi. Aj keď je na Kalamárke v dnešnej dobe niekoľko ciest urobených zhora, teda oblasť nie je úplne čistá v zmysle etického ponímania, prosíme vás, aby ste dodržiavali nasledujúce pravidlá robenia prvovýstupov:

1. robiť cesty zásadne zdola,
2. ak nie je možné odistiť dané miesto vklínencami, istenia - skoby osádzať z lezeckej pozície (tieto sa neskôr vymenia za borháky z hora),
3. ak nie je možné odistiť dané miesto skobami, trvalé istnia - borháky osádzať z pomocného istenia (špeciálne skoby, háčiky), osádzané z lezeckej pozície,
4. keďže zlaňáky neslúžia bezprostredne na istenie v ceste, sú dávané z dôvodu ochrany vegetácie a rastlinných druhov na vrchnej hrane skál,
5. novú cestu oznámiť členom HK Bystrô Zvolen alebo HK Slávia (príp. na info@kalamarka.sk Jozef Kučera, tel.: +421 908 508 615) kôli evidencii prvovýstupov.


Na lezenie na Kalamárke vám postačí pár expresiek (4-8) je dobré mať nejakú sadu vklínencov, friendov (kvôli dlhším odlezom) a nejaký popruh (60- 80 cm) pri odcvakávaní na zlaňovacích reťaziach. A samozrejme ostatné pomôcky na lezenie (lano, mádžo, lezky, úväz, istiace a zlaňovacie pomôcky, prilba).

Zásady ochrany prírody

Kalamárka - Vrchné skaly a vodopád Bystrô ako prírodná resp. národná prírodná pamiatka patria do 4. resp. 5. stupňa ochrany, preto pre správanie všetkých návštevníkov platia tieto pravidlá:

- Lezenie je povolené len organizovaným členom SHS James a organizovaným členom UIAA. Títo sa musia preukázať platným členským preukazom svojej organizácie na požiadanie stráže prírody.
- Pri lezení sa môžu používať len nedeštrukťné zaisťovacie prostriedky, nebudú sa pridávať nové zaisťovacie body.
- Každý lezec, ktorý lezie na Vrchných skalách, resp. na vodopáde Bystrô, musí sa zapísať do registračnej knihy, ktorá je osadená nad cestou Indián, resp. vľavo od hlavného ľadopádu v jaskyni.
- Na Vrchných skalách je zakázané táboriť, bivakovať, klásť oheň, rúbať stromy a kry...
- Na vodopáde Bystrô je povolené liezť len po zaľadnenej časti ľadopádu.

Istenie na Kalamárke

V minulosti bola Kalamárka veľmi morálová. Znamenalo to, že sa liezlo a používalo sa čím najmenší počet istení a cesty sa robili zásadne zdola a bez nacvičovania. Využívali sa skoby , neskôr vklínence a tam, kde sa nedalo preistiť sa založilo pevné istenie. Väčšinou to boli vŕtané kruhy neskôr nity. Od vtedy ubehlo veľa času a lezci začali čím viacej požívať pevné istenia a preisťovať s nimi lezecké lokality. Touto zmenou sa nevyhla ani Kalamárka. V roku 2006 sa preistili Skaly pod chatkami a o rok neskôr sa začalo pracovať na Vrchných skalách. Po namáhavom čistení a vŕtaní sa na Vrchných skalách podarilo urobiť veľa krásnych lezeckých ciest vštkých hodnotení. Pri preisťovaní sa dával pozor aby, sa nepoškodila skala a príroda v okolí skál. Preto sa na konci ciet navŕtali zlaňáky alebo zlaňovacie reťaze. Je to pre obmedzenie vstupov na vrcholy skál, aby sa nenarušovala vegetácia. Odlezy medzi isteniami sú vo väčšine prípadov prijateľné a dobre preleziteľné. V niektorých prípadoch je potrebné založenie menšieho vklínenca hlavne k prvému borháku. Na istenie sa použili lepené borháky s dobrou životnosťou a pevným zaistením. Na Kalamárke sa odpracovalo niekoľko víkendov. Preto ďakujeme všetkým, ktorý priložili ruku k dielu a pomohli tak vyčistiť a preistiť skaly na Kalamárke. Vďaka tomu sa stala jednou z najnavštevovanejších oblasti na Slovensku.
Hlavnú myšlienku a aj najväčšiu zásluhu na preisťovaní mal Ján Mihál + kolektív Tomás babic, Rudo Hajdučík, Viktor Karabinoš, a iní....