Vývoj lezeckého sprievodcu Kalamárky

Asi každá známa lezecká oblasť Slovenska má svojho sprievodcu. Či už knižného, internetového alebo priamo na skalách napísané názvy a obťiažnosti daných ciest. Najlepší je však knižný. Originál kniha, v ktorej sú informácie o celej lokalite: kde sa nachádza, ako sa tam dostať, možnosti ubytovania a stravovania a hlavne nákresy a popisy k jednotlivým skalám a cestám na nich. Takúto knihu má aj jedna s mála oblastí na Slovensku. Dokonca by som povedal, že je to jediná oblasť, ktorá má vlastého samostatného knižného sprievodcu. Kalamárka.

kalamarka sprievodca 2014

KALAMÁRKA- LEZECKÝ SPRIEVODCA, 2014

......text v príprave
objednať knižného sprievodcu

image kalamarka guide

KALAMÁRKA- LEZECKÝ SPRIEVODCA, 2009

Doba pokročila a od roku 2006 sa Kalamárkou prehnalo masívne preistenie. Borhákmi sa preistili pôvodné cesty a pribudlo aj niekoľko nových ciest. Po preistení sa začalo pracovať na doteraz najkompletnejšom sprievodcovi Kaľamárky. Hlavným autorom je Ján Mihál zo Zvolena. Sprievodca obsahuje pôvodné nákresy zo sprievodcu 2001. Informácie o cestách sú však doplnené počtom istení a zlaňákom. Tak ako aj v sprievodcovi z roku 2001 aj v tomto sú informácie o historickom vývoji Kalamárky, okolitých chránených a turistických oblastiach, prístupe na Kalamárku, možnosti ubytovania a samozrejme doplnené fotkami. Sprievodca bol dokončený a je v predaji od júna 2009.

image kalamarka guide

KALAMÁRKA- Sprievodca po skalách, 2001

Začiatkom roku 2001 sa začína pracovať na prvom kompletnom sprievodcovi Kalamárky. S. Glejdura, M. Koška, J. Mihál a M. Šumaj zakresľujú náčrty Horných skál a Skál pod chatkami. V sprievodcovi sú teda zakreslené všetky lezecké sektory s popisom jednotlivých ciest a variantov ich obťiažnosťou, autormi prvovýstupu a možnosťou istenia (skoba, nit, kruh, bez istenia). Kniha je doplnená aj fotkami. Roku 2001 sa tak Kalamárka stáva majiteľom prvého uceleného knižného sprievodcu KALAMÁRKA - Sprievodca po skalách.

image kalamarka guide

Alan Formánek a kol. Slovenské skalky, 1991

Sprievodca Slovenské skalky (1991) od Alana Formánka bol už kompletnejší. V knihe sú nákresy a popisy najkrajších ciest na Kaľamárke. Aj keď kniha obsahovala náčrty skál jednalo sa iba o akýsi výber toho naj. Preto sa stále nedalo hovoriť o kompletnom sprievodcovi Kalamárky.
(Sprievodcu je možné nájsť na www.james.sk)

image kalamarka guide

Ivan Dieška - Cvičné skaly na Slovensku, 1978

Ďalšie knižné záznamy sa objavili v sprievodcovi od Ivana Diešku. Jeho kniha Cvičné skaly na Slovensku (1978) obsahovala prvé vačšie zápisky z lezeckých oblastí Slovenska, a tým samozrejme aj Kalamárku. Sprievodca bol zobrazený iba ako schématický náčrt a popis jednotlivých ciest s ich obťiažnosťou a jednoduchý popis ich výstupu. Jednalo sa iba o zoznam ciest resp. historický záznam o prelezoch.

image kalamarka guide

Cvičné skaly horolezeckého oddielu Slávia VŠLD Zvolen, 1963

Prvé zápisky vznikli pri príležitosti 10. výročia trvania horolezeckého oddielu Slávia VŠLD Zvolen. V roku 1963 bol vydaný prvý horolezecký sprievodca „Cvičné skaly horolezeckého oddielu Slávia VŠLD Zvolen“ aj so schematickým nákresom Vrchných skál. Je tu vyznačených 10 najvýznamnejších skalných objektov Kalamárky s popisom vylezených ciest, (s označením číslicami a šípkami priamo na skalách); sú dobre viditelné až dodnes.
(Sprievodca v PDF)